สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุนพิน จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ปี 2563

เข้าชม 13 ครั้ง

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 อำเภอพุนพิน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุนพิน ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ปี 2563 ณ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าโรงช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลตะปาน และหมู่ที่ 5 ตำบลบางงอน รวมพื้นที่ปลูก 11 ไร่ 159 ต้น ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มี พัฒนาการอำเภอพุนพิน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผอ.โรงเรียน..ผอ.รพสต. ครู กศน. ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ผู้นำองค์กรสตรี ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้

(Visited 13 times, 1 visits today)