สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุนพิน ดำเนินการประเมินกลุ่มเป้าหมายตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2563

เข้าชม 9 ครั้ง

วันที่ 27 เมษายน 2563 นางสาวสุรัตน์ ไชยธวัช พัฒนาการอำเภอพุนพิน พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินการประเมินกลุ่มเป้าหมายตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายประเภทผู้นำชุมชน จำนวน 6 ราย กลุ่ม/องค์กรชุมชน 2 กลุ่ม และชุมชน 1 ชุมชน ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(Visited 9 times, 1 visits today)