สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุนพิน จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ อำเภอพุนพิน

เข้าชม 10 ครั้ง

วันที่ 23 เมษายน 2563 นางสาวสุรัตน์ ไชยธวัช พัฒนาการอำเภอพุนพิน
พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ อำเภอพุนพิน โดยมี นายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอพุนพิน เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคมอำเภอพุนพิน ที่ว่าการอำเภอพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

(Visited 10 times, 1 visits today)