เตรียมพื้นที่ รับการคัดเลือกโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูหลวง นำโดยนายอนุชา  อรรถอนุชิต [...]
อ่านเพิ่มเติม