อำเภอภูหลวง เป็นอำเภอเล็ก ๆ แห่งหนึ่งในจังหวัดเลย ประชากรมีอาชีพทำนา ทำสวนผลไม้ และพืชไร่เป็นหลัก มีแหล่งท่องเที่ยวอยู่มากแต่ไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนัก

          แต่เดิมท้องที่อำเภอภูหลวงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอวังสะพุง ต่อมาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 จึงได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แยก 2 ตำบลออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอภูหลวง ซึ่งในภายหลังกิ่งอำเภอภูหลวงก็ได้ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอภูหลวง ตามพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2535 โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 พฤษภาคม ปีเดียวกัน

อำเภอภูหลวงตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอวังสะพุง
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอหนองหิน
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอภูกระดึงและอำเภอน้ำหนาว(จังหวัดเพชรบูรณ์)
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอหล่มเก่า (จังหวัดเพชรบูรณ์) และอำเภอด่านซ้าย

อำเภอภูหลวงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 43 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ภูหอ   (Phu Ho)   10 หมู่บ้าน    
2. หนองคัน   (Nong Khan)   9 หมู่บ้าน    
3. ห้วยสีเสียด   (Huai Sisiat)   8 หมู่บ้าน    
4. เลยวังไสย์   (Loei Wang Sai)   8 หมู่บ้าน    
5. แก่งศรีภูมิ   (Kaeng Si Phum)   8 หมู่บ้าน  

สถานที่ท่องเที่ยว

  • น้ำตกห้วยเลา อยู่ในเขตวนอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยเลา บ้านน้ำอุ่น หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งศรีภูมิ เป็นน้ำตกหินปูนที่มีความสวย แบ่งออกเป็น 9 ชั้น บนชั้นที่ 9 จะมีถ้ำที่เป็นแหล่งที่มาของน้ำที่ตกลงมาตลอดปี มีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว
  • ถ้ำดินลาย อยู่ในเขตวนอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยเลา บ้านน้ำอุ่น หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งศรีภูมิ
  • น้ำตกเลยตาด อยู่ในเขตบ้านเลยตาด ตำบลเลยวังไสย์
  • น้ำตกเลยหง่า อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตย์ป่าภูหลวง บ้านเลยวังไสย์ ตำบลเลยวังไสย์
  • ภูหอ หมู่ที่ 1 ตำบลภูหอ
(Visited 2,578 times, 1 visits today)