มอบทุนอุปการะเด็ก โครงการสานฝัน ปันสุข กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

มอบทุนอุปการะเด็ก โครงการสานฝัน ปันสุข กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

นางสาววรีพันธุ์ ยกเลี้ยน  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน) รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอภูหลวง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้มอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้กับเด็กที่ขอรับทุนอุปการะจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ประจำปีงบประมาณ 2564  โดยอำเภอภูหลวง มี จำนวน 2 ราย คือ

1.เด็กชายบรรพต  วิปัสสา   อายุ 5 ปี บ้านนามุลตุ่น ตำบลห้วยสีเสียด

2.เด็กชายธนดล  กลางเสนา  อายุ 3 ปี บ้านห้วยน้ำอุ่น  ตำบลแก่งศรีภูมิ

ทั้งนี้ ผู้นำชุมชน ได้ร่วมบริจาคข้าวสารแก่เด็กที่ได้รับทุนด้วย

(Visited 5 times, 1 visits today)