รดน้ำขอพร จากนายอำเภอภูหลวง

วันที่ 9 เมษายน 2564 นางสาววรีพันธุ์ ยกเลี้ยน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาาน) รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอภูหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมสรงน้ำพระุ  พร้อมทั้งรดน้ำขอพรจากนายอำเภอเนื่องในวันสงกรานต์

(Visited 22 times, 1 visits today)