ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (อช)

วันที่ 20 เมษายน 2564  เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชน โดยนางสาววรีพันธุ์ยกเลี้ยน นักวิชาการพัฒนาชุมชำนายการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอภูหลวง ได้ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (อช) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูหลวง เพื่อวางแผนการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนในไตรมาสที่ 3/2564 และ มอบพันธุ์ผักเพื่อไปขยายพันธุ์ รอส่งมอบเมล็ดพันธุ์ให้กับชุมชนต่อไป

(Visited 8 times, 1 visits today)