กิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

นายประดิษฐ์ ทิพย์รักษ์ พัฒนาการอำเภอภูกระดึง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบลงพื้นที่แปลงบ้านศรีรักษา แปลงนางระเบียบ เกตุพิบูลย์ เพื่อสำรวจพื้นที่ก่อนดำเนินการ

(Visited 6 times, 1 visits today)