📢📢📢@สพอ.ภูเขียว >>>นางสาวอุทุมพร หอมแสง พัณนากรผู้ประสานงานตำบลบ้านเพชร ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน บ้านโป่งโพธิ์ ม.5 ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

📢📢📢@สพอ.ภูเขียว >>>นายเกษม พึ่งธรรม พัฒนาการอำเภอภูเขียว มอบหมายให้ นางสาวอุทุมพร หอมแสง พัณนากรผู้ประสานงานตำบลบ้านเพชร ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน บ้านโป่งโพธิ์ ม.5 ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

(Visited 25 times, 1 visits today)