ประชุมผู้นำ อช.

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางปติมาพร ตั๋นเต็ม พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน ผู้นำ อช. ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่และเตรียมความพร้อมในการร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 53 ปี ผู้นำ อช. ที่วัดธรรมิการาม บ้านสบเกี๋ยง ตำบลขุนควร อำเภอปง โดยมีผู้นำอช.ทั้ง 3 ตำบลเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูกามยาว

(Visited 2 times, 1 visits today)