นางปติมาพร ตั๋นเต็ม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอภูกามยาว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา