สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง

จังหวัดระยอง

นายสรรณ์ญา กระสังข์

พัฒนาการอำเภอปลวกแดง

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565