นายสรรณ์ญา กระสังข์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอปลวกแดง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย สพอ.ปลวกแดง วันที่ 19 ก.ค. 2564

พช.ระยอง จัดกิจกรรม Kick off ระดับจังหวัด “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย สพอ.ปลวกแดง วันที่ 13 ก.ค. 2564

ที่นี่ปลวกแดง : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. -16.30 น. นายสรรณ์ญา กระสังข์ พัฒนาการอำเภอปลวกแดง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง ร่วมให้ข้อมูล และรับการติดตาม จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง (สตง. ) เข้าตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนา โมเดล

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย สพอ.ปลวกแดง วันที่ 19 ก.ค. 2564

พช.ระยอง จัดกิจกรรม Kick off ระดับจังหวัด “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พช.ระยอง จัดกิจกรรม Kick off ระดับจังหวัด “จิตอาสาพัฒนา [...]