สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมพิราม 
ที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม, ถนนพรหมวิถี, ตำบลพรหมพิราม, อำเภอพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก, 65150 เบอร์โทรศัพท์ 055-369002  FAX. 055-369005 
อีเมล์ cdd.phromphiram@gmail.com

(Visited 1,201 times, 1 visits today)