ติดตามการดำเนินงานและให้คำแนะนำกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ที่ 7 ตำบลหอกลอง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นางสาววิลาวัณย์ ทองเอี่ยม พัฒนาการอำเภอพรหมพิราม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ประสานงานตำบลหอกลอง และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ติดตามการดำเนินงานและให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงานแก่คณะกรรมการฯ และสมาชิก กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ที่ 7 ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม

(Visited 6 times, 1 visits today)