โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ออกหน่วยบริการประชาชน ณ วัดลำคลองโปร่งนก

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอพรหมพิราม เป็นประธานโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในการออกหน่วยบริการประชาชนนอกสถานที่
โดยมี นางสาววิลาวัณย์ ทองเอี่ยม พัฒนาการอำเภอพรหมพิราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพรหมพิราม นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ประชาสัมพันธ์ โครงการแผนปฏิบัติการ 90 วัน” ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 โครงการ “พิษณุโลกเมือง 3 ธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รวมพลังปลูกผัก รักษ์โลก” การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้คำแนะนำ/ข้อดี ของการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และนำผลิตภัณฑ์ OTOP ร่วมจำหน่าย ณ วัดลำคลองโปร่งนก หมู่ที่ 7 ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

(Visited 9 times, 1 visits today)