ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นางสาววิลาวัณย์  ทองเอี่ยม  พัฒนาการอำเภอพรหมพิราม ที่ประชุมเจ้าหน้าพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมพิราม เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง และวางแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมพิราม

(Visited 5 times, 1 visits today)