เชิญมาเที่ยวบ้านฉัน @บ้านบุ่ง

วีดีทัศน์ประกอบการประกวด โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบุ่ง หมู่ 5 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้หัวข้อ “เชิญมาเที่ยวบ้านฉัน” ผลิตโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมพิราม

(Visited 355 times, 1 visits today)