ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

เข้าชม 242 ครั้ง

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอพระทองคำ มีจำนวน 3 หมู่บ้าน ดังนี้

บ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

บ้านทำนบพัฒนาใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 14 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 242 times, 1 visits today)