ส่งมอบวัสดุโครงการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้)

เข้าชม 15 ครั้ง
สพอ.พระแสง ส่งมอบวัสดุโครงการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้)
วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระแสง นำโดยนายถามะ มโมวราวุฒิ พัฒนาการอำเภอพระแสง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอพระแสง (นพต.) ได้มอบวัสดุในโครงการฯ ได้แก่ก้อนฟาง,ถังพลาสติก200ลิตร,ถังพลาสติกพร้อมฝาล็อก120ลิตร,ผ้ายางดำ,กากน้ำตาล(แกลลอนบรรจุ5ลิตร) ,ผ้ายางใส(หนา150ไมครอน) ,หัวเชื่อจุลินทรีย์(EM)(แกลลอนบรรจุ5ลิตร)และเมล็ดพันธุ์ผัก ให้แก่ครัวเรือนต้นแบบโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้) จำนวนทั้งสิ้น 12 ครัวเรือน
ภาพ/ข่าว สพอ.พระแสง 🥰
(Visited 15 times, 1 visits today)