ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี 2564 ณ บ้านมูลนิธิ

เข้าชม 14 ครั้ง
🛻😬 วันที่ 1 มิถุนายน 2564
เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระแสง นำโดยนายถามะ มโนวราวุฒิ พัฒนาการอำเภอพระแสง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และ นักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี 2564 ณ บ้านมูลนิธิ หมู่ที่ 10 ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาพ/ข่าว สพอ.พระแสง 🥰
(Visited 14 times, 1 visits today)