ประชุมคณะกรรมการการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค(อำเภอพร้าว) ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อำเภอพร้าว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ การประกวดการจัดร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพสตรี”ตามโครงการพลังสตรีเชียงใหม่ พลังพอเพียง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (ปลูกเพื่อแม่ ครั้งที่ 2 )

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและเครือข่ายสตรีอำเภอพร้าว ร่วมกิจกรรมตามโครงการ “ปลูกเพื่อแม่พลังสตรีจังหวัดเชียงใหม่ พลังพอเพียงขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” ครั้งที่ 2