เชิญชวนเสนอชื่อและผลงานรับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุคคล และประเภทชุมชนและองค์กร

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐในกำก [...]

อ่านต่อ

อำเภอ​พร้าวเดินหน้าขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับพื้นที่ ตามโครงการ ‘คนพร้าว ปันสุข’ ปี 2565

อำเภอ​พร้าวเดินหน้าขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคน [...]

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอพร้าว (ศจพ.อ) ครั้งที่ 3/2565

ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่ง [...]

อ่านต่อ