ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว

ที่ว่าการอำเภอพร้าว (ชั้น 2) ถนนรอบเวียงด้านใต้  ตำบลเวียง อำเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่  50190 

เบอร์โทรศัพท์ 053-475285
FAX 053-475285
อีเมล์ phrao001@hotmail.com

(Visited 595 times, 1 visits today)