การสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่น 29/37 ปี 2023/2024

Youth Exchange Scholarship (YES) จัดสอบชิงทุนโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 มีอายุ 15 – 18.5 ปี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 เพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา อิตาลี และอแฟริกาใต้ เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา จำนวน 3 ทุน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

นอกจากนี้ จะได้จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TYES 2022 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้น ม.1 – ม. 6 และบุคคลที่สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเข้าร่่วมวัดระดับภาษาอังกฤษ

ผู้ที่สนใจ สามารถกรอกใบสมัคร หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.yesthailand.org

(Visited 46 times, 1 visits today)