พช.พร้าว มอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 7 เมษายน 2565

นางศรีวรา สมเกตุ พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว และครูศูนย์เด็กตำบลเขื่อนผาก นำทุนอุปการะเด็กก่อนวัยเรียน อายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี ที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,500 บาท ไปมอบให้กับเด็กหญิงขวัญจิรา คำบุ่ง ณ บ้านเลขที่ 115 หมู่ 2  ตำบลเขื่อนผากอำเภอเชียงพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่   และเด็กชายพีระวัฒน์ ขจรศักดิ์ ณ บ้านเลขที่ 96 หมู่ 2 ตำบลเขื่อนผากอำเภอเชียงพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเด็กที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนยากจน ด้อยโอกาส ตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2564

(Visited 7 times, 1 visits today)