พช.พร้าว จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว [...]

อ่านต่อ

พช.พร้าว ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพร้าว ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นางศรีวรา สมเกตุ พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ