พช.พร้าว ร่วมกิจกรรมครบรอบ 53 ปี ผู้นำ อช. ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช.แก้จน พัฒนาคน สร้างชุมชนพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 27 มกราคม 2565
                นางศรีวรา สมเกตุ พัฒนาการอำเภอพร้าว และนางนงเยาว์ เทพอุโมงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยตัวแทนเครือข่ายผู้นำ อช. อำเภอพร้าว เข้าร่าวมกิจกรรมครบรอบ 53 ปี ผู้นำ อช. ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช.แก้จน พัฒนาคน สร้างชุมชนพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม และได้รับเมตตาจากพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่
ในงานดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
                1.กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำรายได้สมทบกองทุนอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อมอบสมทบเป็นกองทุนในการปฏิบัติภารกิจ 10 ข้อ ของกรมการพัฒนาชุมชนในการดำเนินงาน ของชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
               2.การอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
               3.การกล่าวคำปฏิญาณตนของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน โดย นายสังคม แสนบุดดี ประธานชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวนำ ผู้นำ อช.
               4.การมอบเกียรติบัตรแก่ อช./ผู้นำ อช.ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564 ซึ่ง ผู้นำ อช. ดีเด่นของอำเภอพร้าว ได้แก่ นายธีรพงศ์ แซ่ซี่ ผู้นำ อช. ตำบลป่าตุ้ม และนางสาวโชติกา ถุงทอง ผู้นำ อช. ตำบลสันทราย
              5.กิจกรรมแบ่งปันเมล็ดพันธ์ุผัก/กล้าผัก ของอาสาพัฒนาชุมชน ทั้ง 25 อำเภอ
                
 
 
 
 
(Visited 18 times, 1 visits today)