พช.พร้าว ประชุมเครือข่ายOTOP อำเภอพร้าว เตรียมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ

วันที่ 25 มกราคม 2565

นางศรีวรา สมเกตุ พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วย นางนงเยาว์ เทพอุโมงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการประชุมเครือข่าย OTOP อำเภอพร้าว เพื่อวางแผนเตรียมการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม หลักเกณฑ์การจัดงาน งบประมาณดำเนินกิจกรรม และได้ให้ผู้ประกอบการOTOPที่มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อจำหน่ายสินค้าลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ได้ร่วมกันวางแผนออกแบบการจัดเต๊นท์ตามหลักเกณฑ์ของจังหวัดเชียงใหม่

#ทีมงาน PR สพอ.พร้าว
#CDD
#Change For Good
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 11 times, 1 visits today)