พช.พร้าว ประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ประจำเดือน มกราคม 2565

วันที่ 20 มกราคม 2565
นางศรีวรา สมเกตุ พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ดำเนินการประชุมประจำเดือนมกราคม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว
(Visited 9 times, 1 visits today)