นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว นำทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว เข้าร่วมกิจกรรม“ฮ่วมใจ๋ นุ่งผ้าไทย สืบฮีต ตวยฮอย ไหว้พระ 9 วัด” จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2563

??▶️?พช.เชียงใหม่ “ฮ่วมใจ๋ นุ่งผ้าไทย สืบฮีต ตวยฮอย ไหว [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนายอาทิตย์ ตาลผัด และ นางสาวสลักจิต สิทธิวงค์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ดำเนินโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ณ บ้านป่าห้า หมู่ที่ 5 ต.โหล่งขอด อ.พร้าวจ.เชียงใหม่

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนายอาทิตย์ ตาลผัด และ น [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ???โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว และคณะอนุกรรมการกองพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอพร้าว??? ติดตาม เยี่ยมเยี่ยน และให้กำลังใจ กลุ่มอาชีพสตรีตำบลป่าตุ้ม จำนวน 3 กลุ่ม

??▶️?วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ [...]

อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 : ช่วงบ่าย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมกิจกรรมการประกวดคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 : ช่วงบ่าย สำนักงานพัฒนาชุมช [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ???โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว และทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว และกลุ่มเกษตรอินทรีย์ดอกคำ มีความยินดี ขอเรียนเชิญทุกๆท่าน??? ร่วมกิจกรรม “ถือจอมเสียม ห่อข้าว ไปเอามื้อ โคก หนอง นา โมเดล ” ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรอินทรีย์ดอกคำ บ้านสหกรณ์ดำริ ม.7 ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2563

??➡️?สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ???โดยนายชูชาติ บุญธร [...]

อ่านต่อ

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 : เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว ร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม 2563 กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพร้าว ครั้งที่ 3/2563 เพื่อชี้แจงข้อราชการ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และยุทธศาสตร์จังหวัดฯ ปีงบประมาณ 2563

??➡️?วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 : เวลา 09.30 น. สำนักงานพั [...]

อ่านต่อ

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 : เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 2563

??➡️?ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 : เวลา 09.30 น. สำนัก [...]

อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563พช. เชียงใหม่ ประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน (สัญจร) ครั้งที่ 2/2563 ณ สถาบันการเงินชุมชนบ้านหลวง อำเภอพร้าว

??▶️?พช. เชียงใหม่ ประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุม [...]

อ่านต่อ