วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว ร่วมประชุมคณะกรรมการ ประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)ครั้งที่ 1/2563

??▶️?การประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลั [...]

อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 : ???เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมกับ กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพร้าว ร่วมการประชุมเสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้ ประจำปี พ.ศ. 2563

??▶️?วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 : ???เจ้าหน้าที่พั [...]

อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 : เวลา 09.30 น. นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพปี 2563 จำนวน 24 หมู่บ้าน

??▶️?วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 : เวลา 09.30 น. ?? [...]

อ่านต่อ

??▶️?วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 : เวลา 07.30 น. ???นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว นำทีม ชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว (ผู้นำ อช.) และเครือข่ายสตรีอำเภอพร้าว ???ร่วมกิจกรรม KICK OFF รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

??▶️?วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 : เวลา 07.30 น. ???นา [...]

อ่านต่อ

??▶️?วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 : เวลา 09.30 น. ???นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ???จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพร้าว ประจำไตรมาส 2/ 2563

??▶️?วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 : เวลา 09.30 น. ?? [...]

อ่านต่อ

??▶️?วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 : ช่วงบ่าย เวลา 13.30 น. ???นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ???ร่วมประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

??▶️?วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 : ช่วงบ่าย เวลา 13 [...]

อ่านต่อ

??▶️?“ทีมพร้าว ปลูกพลัง สร้างสรรค์งาน พัฒนาชุมชน” คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน “ปลุกใจ เติมไฟ เติมฝัน เมล็ดพันธุ์ พช. เอาเรี่ยวแรง ร่วมทางาน สร้างชุมชน” โดยนายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้มอบรางวัลให้กับทีมฯ ???

???วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 : เวลา 13.30 น. สำน [...]

อ่านต่อ

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ในการสร้างพลังชุมชนให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานระหว่างกัน

??▶️?พช.เชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกองทุนแ [...]

อ่านต่อ

พช.พร้าว ร่วมกิจกรรม การประกวด ตกแต่งภูมิทัศน์ ร้านแสดง สาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 44 ภายใต้แนวคิด “มรดกล้านนา งามสะพรั่งพฤกษา ล้ำเลอค่านครพิงค์”

  ??▶️?พช.พร้าว ร่วมกิจกรรม การประกวด ตกแต่งภูมิทั [...]

อ่านต่อ