วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 : เวลา 19.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดย นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว มอบหมายให้ นางสาวสลักจิต สิทธิวงค์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าวร่วมทำเวทีประชาคมร่วมกับชุดปฏิบัติการประจำตำบลป่าไหน่ ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน บ้านป่าไหน่ ม.1

??➡️?วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 : เวลา 19.00 น. สำนักง [...]

อ่านต่อ

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 : เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าวโดย นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว มอบหมายให้ นางสาวสลักจิต สิทธิวงค์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563

??➡️?วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 : เวลา 09.30 น. สำนักง [...]

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 : เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าวโดย นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการฯวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการทำเวทีประชาคมในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน

??➡️?วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 : เวลา 09.30 น. สำนั [...]

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 : เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดย นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมมอบพวงหรีดและแสดงความเสียใจ ต่อการจากไปของ บิดาของนายสถาพร กิตชัย เครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP อำเภอพร้าว

??➡️?วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 : เวลา 10.00 น. สำนั [...]

อ่านต่อ

การอบรมแกนนำเพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบเต็มพื้นที่ด้วยศาสตร์พระราชาตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่โดยการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

  การอบรมแกนนำเพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบ [...]

อ่านต่อ

จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรม “วันอาสาพัฒนาชุมชน” ครบรอบ 51 ปี ประจำปี 2563 วันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมาย นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีการจัดกิจกรรม “วันอาสาพัฒนาชุมชน” ครบรอบ 51 ปี ประจำปี 2563 เนื่องในวาระครบรอบ 51 ปี การดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดย นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว นำทีมชมรมอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอพร้าว ร่วมกิจกรรม“วันอาสาพัฒนาชุมชน” ครบรอบ 51 ปี ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรม “วันอาสาพัฒนาชุมชน” ครบรอบ 5 [...]

อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 : ช่วงเช้า เวลา 10.30 น. นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมต้อนรับนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 : ช่วงเช้า เวลา 10.30 น.???  [...]

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 : ช่วงเช้า เวลา 09.30 น. นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนประจำเดือนมกราคม 2563

??➡️?วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 : ช่วงเช้า เวลา 09.3 [...]

อ่านต่อ

นจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 : เวลา 09.30 น. ????สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ??? จัดประชุมสรุปแผนและผลการดำเนินกิจกรรมชมรมอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อ.พร้าว และจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำไตรมาส ที่ 1/2563 พร้อมสรุปผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2563 พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 และทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานปะจำไตรมาส 2/2563

??➡️?วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 : เวลา 09.30 น. ????สำ [...]

อ่านต่อ