??➡️?ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562: เวลา 07.00 – 09.00 น. ??? อำเภอพร้าว ทำกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบรมนาถพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติโดยมีนายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว เป็นประธานในพิธี ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ???โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตร ถวายพานพุ่มดอกไม้สักการะ ถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ หอประชุมโรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ?????? #พช.เชียงใหม่ #ทีม อำเภอพร้าว : รายงาน #We Are The Team

??➡️?ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562: เวลา 07.00 – 09.00 น. ??? อำเภอพร้าว ทำกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบรมนาถพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติโดยมีนายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว เป็นประธานในพิธี ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ???โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตร ถวายพานพุ่มดอกไม้สักการะ ถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ หอประชุมโรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ??????

#พช.เชียงใหม่
#ทีม อำเภอพร้าว : รายงาน
#We Are The Team

(Visited 30 times, 1 visits today)