??➡️?วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ???โดย นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว ได้มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ???ให้การต้อนรับ ติดตาม ประสานงาน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ทีมช่างภาพ ลงพื้นที่ติดตาม ถ่ายทำวีดีทัศน์ครัวเรือนยากจน ประจำปี 2561 รวมทั้งมี(ผู้นำ อช.)ประจำตำบล ร่วมติดตามและขับเคลื่อนสนับสนุนส่งเสริม การปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงไก่ไข่ ให้แก่ครัวเรือนยากจนและเยี่ยมเยี่ยนให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ ณ พื้นที่ ตำบลทุ่งหลวง ม.5 บ้านหม้อบน ตำบลแม่แวน หมู่ที่ 5 บ้านแม่แวน และหมู่ที่ 6 บ้านหนองบัว?????? # พช. เชียงใหม่ ทีม อ.พร้าว รายงาน #

??➡️?วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำ [...]

อ่านต่อ

พช เชียงใหม่ นำผู้นำและกลุ่มองค์กรเข้ารับรางวัลพระราชทาน และรางวัลเชิดชูเกียรติในงานมหกรรม CDD Day 2019 ???วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 ??➡️?สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้นำและกลุ่มองค์กรของจังหวัดเชียงใหม่ ในงานมหกรรม CDD Day 2019 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีผู้นำและกลุ่มองค์กรเข้ารับรางวัล ดังนี้ ??? ??➡️2)นายประทัด บรรณศาสตร์ ผู้นำ อช.ชาย หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งหลวง อ.พร้าว รับรางวัลประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ชาย ดีเด่น

พช เชียงใหม่ นำผู้นำและกลุ่มองค์กรเข้ารับรางวัลพระราชทา [...]

อ่านต่อ