➡️?วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 :เวลา 17.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ??? โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว และเครือข่ายองค์กรชุมชน เครือข่ายสตรีอำเภอพร้าว ???ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินโดยมีนายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมโรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่??????# พช.เชียงใหม่ ทีม อ.พร้าว รายงาน #

➡️?วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 :เวลา 17.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ??? โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว และเครือข่ายองค์กรชุมชน เครือข่ายสตรีอำเภอพร้าว ???ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินโดยมีนายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมโรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่??????# พช.เชียงใหม่ ทีม อ.พร้าว รายงาน #

(Visited 27 times, 1 visits today)