➡️?วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ???โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ???ร่วมกิจกรรม “โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” โดยนายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว เป็นประธานในงานฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการฯ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต.แม่แวนประชาชนทั่วไป

➡️?วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ???โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ???ร่วมกิจกรรม “โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” โดยนายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว เป็นประธานในงานฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการฯ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต.แม่แวนประชาชนทั่วไป ภายในงาน นายอาทิตย์ ตาลผัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้ประชาสัมพันธ์งานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าวให้เป็นที่รู้จัก ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา”แม่ฟ้าหลวง”บ้านห้วยกันใจ ของ กศน. หมู่ 11 หย่อมบ้านห้วยกันใจ บ้านสามลี่ ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่?????? # พช.เชียงใหม่ ทีม อ.พร้าว รายงาน

(Visited 63 times, 1 visits today)