➡️?วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 : เวลา 13.00 น. ????สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ??? จัดประชุมสรุปแผนและผลการดำเนินกิจกรรมชมรมอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อ.พร้าว และจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำไตรมาส ที่ 3 พร้อมสรุปผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3 ที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานปะจำไตรมาส 4

➡️?วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 : เวลา 13.00 น. ????สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ??? จัดประชุมสรุปแผนและผลการดำเนินกิจกรรมชมรมอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อ.พร้าว และจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำไตรมาส ที่ 3 พร้อมสรุปผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3 ที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานปะจำไตรมาส 4 และร่วมแสดงความยินดีกับ นายประทัด บรรณศาสตร์ ผู้นำ อช. ต.ทุ่งหลวง เนื่องในโอกาสได้รับ โล่รางวัล “สิงห์ทอง”ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่น ชาย โดยจะเดินทางไปรับรางวัลวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2562 ที่ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ที่ว่าการอำเภอพร้าว ชั้น 2 อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ?????? # พช.เชียงใหม่ ทีม อ.พร้าว รายงาน #

(Visited 19 times, 1 visits today)