➡️?วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 : เวลา 15.00 น. ???สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับชมรมอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.) อ.พร้าว??? นำทีมโดย นายทวี ประทุม ประธานชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว (ผู้นำ อช.) ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆภัณฑ์ เนื่องในโอกาสทำบุญวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ดังนี้ 1.วัดแม่แวน ม.5 ต.แม่แวน 2.วัดหนองปลามัน ม.1 ต.น้ำแพร่ 3.วัดกู่เบี้ย ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ อนุโมทนาบุญครั้งนี้ร่วมกันทุกท่านด้วยเทอญฯ ?????? # พช.เชียงใหม่ ทีม อ.พร้าว รายงาน #

➡️?วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 : เวลา 15.00 น. ???สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับชมรมอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.) อ.พร้าว??? นำทีมโดย นายทวี ประทุม ประธานชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว (ผู้นำ อช.) ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆภัณฑ์ เนื่องในโอกาสทำบุญวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ดังนี้ 1.วัดแม่แวน ม.5 ต.แม่แวน 2.วัดหนองปลามัน ม.1 ต.น้ำแพร่ 3.วัดกู่เบี้ย ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ อนุโมทนาบุญครั้งนี้ร่วมกันทุกท่านด้วยเทอญฯ ?????? # พช.เชียงใหม่ ทีม อ.พร้าว รายงาน #

(Visited 41 times, 1 visits today)