สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าวพร้อมด้วยเครือข่ายการพัฒนาชุมชนเข้ารับเกียรติบัตรและโล่รางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้บันทึกข้อมูล และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอในการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ดีเด่น ประจำปี 2562

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าวพร้อมด้วยเครือข่ายการพัฒนาชุมชนเข้ารับเกียรติบัตรและโล่รางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้บันทึกข้อมูล และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอในการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ดีเด่น ประจำปี 2562
➡️? วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ???สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ???โดย นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วย นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) นำเครือข่ายการพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว เข้ารับเกียรติบัตร และโล่รางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้บันทึกข้อมูล และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอในการบริหารการจัดเก็บข้อมูล (จปฐ.) ดีเด่น ประจำปี 2562 ตามโครงการเผยแพร่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2562 โดยรางวัลที่ได้รับ มีดังนี้????
➡️?1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูล (จปฐ.) ไปใช้ประโยชน์ อันดับที่ 1 กลุ่มอำเภอขนาดกลาง ได้แก่ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว ตัวแทนรับรางวัลได้แก่ นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
➡️? 2.ผู้จัดเก็บข้อมูล (จปฐ.) ดีเด่น อันดับที่ 1 กลุ่มอำเภอขนาดกลาง ผู้รับรางวัล ได้แก่ นางเกษร ชินวงษ์ เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว
➡️?3.ผู้บันทึกข้อมูล (จปฐ.) ดีเด่น อันดับที่ 1 กลุ่มอำเภอขนาดกลาง ผู้รับรางวัล ได้แก่ นางกัญญาณัฐ ทะพลอยหนุน อบต.เขื่อนผาก อำเภอพร้าว
➡️ ?4. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่มีผลการบริหารจัดเก็บข้อมูล (จปฐ.) ดีเด่น อันดับที่ 1 กลุ่มอำเภอขนาดกลาง ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ตัวแทนรับรางวัล ได้แก่ นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว
➡️ การนี้นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้แก่หน่วยงาน บุคคลที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย
➡️ณ ห้องกาสะลอง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่??????
#พช.เชียงใหม่ ทีม อ.พร้าว รายงาน#

(Visited 78 times, 1 visits today)