➡️??วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562: เวลา 09.00 น. ➡️???นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำ กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย และหมู่บ้านที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ในการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 ???โดยมี นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานกิจกรรม ดังนี้??? ➡️(1.) บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว ได้รับรางวัล “ชมเชยอันดับ 2 ” หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี 2562 ??? ➡️(2.) ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่นชาย ได้แก่ นายประทัด บรรณศาสตร์ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว??? ➡️(3.) ตัวแทนครัวเรือนต้นแบบวิถีพอเพียง อำเภอพร้าวตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่ (เชียงใหม่ 100%) เข้ารับเกียรติบัตร ครั้งที่ 3/2562 จำนวน 1 คน ได้แก่ นายศักดิ์ศรี ป้อมแก้ว ??? # ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่?????? # พช.เชียงใหม่ ทีม อ.พร้าว รายงาน #

➡️??วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562: เวลา 09.00 น. ➡️???นา [...]

อ่านต่อ

➡️?วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 :เวลา 17.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ??? โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว และเครือข่ายองค์กรชุมชน เครือข่ายสตรีอำเภอพร้าว ???ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินโดยมีนายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมโรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่??????# พช.เชียงใหม่ ทีม อ.พร้าว รายงาน #

➡️?วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 :เวลา 17.30 น. สำ [...]

อ่านต่อ

➡️?วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ???โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ???ร่วมกิจกรรม “โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” โดยนายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว เป็นประธานในงานฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการฯ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต.แม่แวนประชาชนทั่วไป

➡️?วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพ [...]

อ่านต่อ

➡️?วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 : เวลา 13.30 น.??? นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ????ประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เพื่อหารือข้อราชการ กิจกรรมโครงตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ และงานตามนโยบายของรัฐบาล ในไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ 2562 พร้อมวางแผนการทำงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนฯ

➡️?วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 : เวลา 13.30 น.??? นายช [...]

อ่านต่อ

➡️?วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 :สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ???นำโดย นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ???ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐและผลการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562 จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 โซนเหนือ

➡️?พช เชียงใหม่ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน [...]

อ่านต่อ

➡️?วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 : เวลา 15.00 น. ???สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับชมรมอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.) อ.พร้าว??? นำทีมโดย นายทวี ประทุม ประธานชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว (ผู้นำ อช.) ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆภัณฑ์ เนื่องในโอกาสทำบุญวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ดังนี้ 1.วัดแม่แวน ม.5 ต.แม่แวน 2.วัดหนองปลามัน ม.1 ต.น้ำแพร่ 3.วัดกู่เบี้ย ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ อนุโมทนาบุญครั้งนี้ร่วมกันทุกท่านด้วยเทอญฯ ?????? # พช.เชียงใหม่ ทีม อ.พร้าว รายงาน #

➡️?วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 : เวลา 15.00 น. ???สำ [...]

อ่านต่อ

➡️?วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 : เวลา 13.00 น. ????สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ??? จัดประชุมสรุปแผนและผลการดำเนินกิจกรรมชมรมอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อ.พร้าว และจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำไตรมาส ที่ 3 พร้อมสรุปผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3 ที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานปะจำไตรมาส 4

➡️?วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 : เวลา 13.00 น. ????ส [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าวพร้อมด้วยเครือข่ายการพัฒนาชุมชนเข้ารับเกียรติบัตรและโล่รางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้บันทึกข้อมูล และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอในการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ดีเด่น ประจำปี 2562

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าวพร้อมด้วยเครือข่ายการพัฒนาช [...]

อ่านต่อ

?➡️?ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 : เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว??? โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กรกฎาคม 2562

?➡️?ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 : เวลา 09.30 น. สำนัก [...]

อ่านต่อ