?วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ???นำทีมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว (ผู้นำ อช.) อำเภอพร้าว จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธี “ตามรอยครูบาศรีวิชัย จิตอาสา พัฒนา เกื้อกูล ครั้งที่ 4” ประจำปี 2562 และร่วมกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยการทำความสะอาดบริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่???

“ตามรอยครูบาศรีวิชัย จิตอาสา พัฒนา เกื้อกูล ครั้งที่ 4” [...]

อ่านต่อ

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2562 : ??สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ????โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว ได้มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบลแม่แวน ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง ครั้งที่ 1/2562 และรับฟังความก้าวและผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง (ตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562) โดยมีนายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว เป็นประธานฯ ในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2562 : ??สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภ [...]

อ่านต่อ

?เบื้องหลังความสำเร็จ “ร่วมแรง ร่วมใจ”??? การเตรียมงานของทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และองค์กร ภาคี เครือข่าย ภาครัฐ ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง??? ในการจัดกิจกรรม ???kick off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ลานเอนกประสงค์หน้าวัดบ้านหลวง ม.6 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี✌️✌️✌️

?เบื้องหลังความสำเร็จ “ร่วมแรง ร่วมใจ”??? ก [...]

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก บ้านหลวง ม.6 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่??????

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่ [...]

อ่านต่อ

วันที่ 8-12 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว รับสมัครคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2562

วันที่ 8-12 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร [...]

อ่านต่อ

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 : เวลา 09.30 น.?? นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ????ประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เพื่อหารือข้อราชการ กิจกรรมโครงตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ และงานตามนโยบายของรัฐบาล ในไตรมาส 3-4 ของปีงบประมาณ 2562 พร้อมวางแผนการทำงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนฯ และเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม kick off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันศุกร์ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ลานเอนกประสงค์หน้าวัดบ้านหลวง ม.6 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชน ที่ว่าการอำเภอพร้าว ชั้น 2 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

?วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 : เวลา 09.30 น.?? นายชูชาติ บ [...]

อ่านต่อ

?วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น. ??สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว ????ได้มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ และ นางนงเยาว์ เทพอุโมงค์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดเขื่อนผาก หมู่ที่ 1 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

?วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น. ??สำนัก [...]

อ่านต่อ

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30น. ??นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ???ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับ ปลัดอบต. โหล่งขอด และ นายยงยุทธ ศรีอ่อน (ผู้ใหญ่บ้านหลวง ม.6 ต.โหล่งขอด) และเจ้าหน้าที่อบต.โหล่งขอด รวมทั้ง 5 ภาคีเครือข่าย ต.โหล่งขอด เพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรม Kick off ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บ้านหลวง ม.6 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ในวันที่ ณ ห้องประชุมอบต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

การดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่ [...]

อ่านต่อ

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว?? โดยนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ และ นายประโยชน์ จันทะวงษ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ????ขับเคลื่อนกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจณ บ้านแม่เหียะ ม.2 ต.แม่แวน อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่

?วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเ [...]

อ่านต่อ