วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ พร้อมด้วยนายประโยชน์ จันทะวงษ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมายหรือครัวเรือนยากจนที่สามารถพัฒนาได้ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ประจำปี 2562 และติดตามถามไถ่ ความเป็นอยู่โดยมี นางพิกุล งามเมือง (ผู้นำ อช.) หญิง ต.แม่แวน เข้าร่วมการสำรวจด้วยในครั้งนี้ ณ พื้นที่ ม.2/ม.3/ม.5/ม.6/ม.9/ม.10 ต.แม่แวน อ.พร้าว

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ พร้อมด้วยนายประโยชน์ จันทะวงษ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมายหรือครัวเรือนยากจนที่สามารถพัฒนาได้ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ประจำปี 2562 และติดตามถามไถ่ ความเป็นอยู่โดยมี นางพิกุล งามเมือง (ผู้นำ อช.) หญิง ต.แม่แวน เข้าร่วมการสำรวจด้วยในครั้งนี้ ณ พื้นที่ ม.2/ม.3/ม.5/ม.6/ม.9/ม.10 ต.แม่แวน อ.พร้าว //พช.เชียงใหม่ ทีม อ.พร้าว รายงาน//

(Visited 35 times, 1 visits today)