สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ผู้รับผิดชอบงานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ติดตามความก้าวหน้าในการจัดเก็บเล่ม (จปฐ.) พร้อมรับฟังปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลฯ

เข้าชม 43 ครั้ง

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ช่วงบ่าย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ผู้รับผิดชอบงานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ติดตามความก้าวหน้าในการจัดเก็บเล่ม (จปฐ.) พร้อมรับฟังปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลฯ พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในพื้น 1.อบต.แม่แวน 2.ทต.บ้านโป่ง 3.ทต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ของ อปท. ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล
//พช.เชียงใหม่ ทีม อ.พร้าว รายงาน//

(Visited 43 times, 1 visits today)