เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมตรวจรับการตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดสวนหย่อม ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้ [...]

อ่านต่อ

นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ พัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล (จปฐ.) ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 : นายชูชาติ บุญธรรม พัฒน [...]

อ่านต่อ

นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วย นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายประโยชน์ จันทะวงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำ อช. ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาก [...]

อ่านต่อ

นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมตามโครงการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน เพื่อสร้างและพัฒนาทักษะการถ่ายทอดให้ปราชญ์ชุมชนที่มีศักยภาพในการร่วมเป็นทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นายชูชาติ บุญธรรม พัฒ [...]

อ่านต่อ

พิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2561 อำเภอพร้าว ณ วัดป่าลัน หมู่ที่ 5 ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

พิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2561 [...]

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ นำพวงหรีดร่วมแสดงความเสียใจ ต่อการจากไปของ นายสมเจตน์ บุญธรรม น้องชายของ นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว

วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ช่วงบ่าย เจ้าหน้าที่พัฒนา [...]

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมในพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี

วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ช่วงเช้า นายชูชาติ บุญธรร [...]

อ่านต่อ