นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่ (เชียงใหม่ 100%) ระดับอำเภอพร้าว ประจำปี 2561/2562

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 : เวลา 13.30 น. นายชูชาต [...]

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมเป็นกรรมการประกวดคุ้มบ้าน หมู่บ้านป่าลัน ม.5 ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2562 :เวลา 09.30 น. นางนงเย [...]

อ่านต่อ