นายประโยชน์ จันทะวงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สพอ.พร้าว เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ กิจกรรม ปลูกป่า

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 : ช่วงเช้า นายประโยชน์ จันทะวงษ์ [...]

อ่านต่อ

นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วย นายอาทิตย์ ตาลผัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นำผู้นำชุมชนเข้าร่วมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2561 คัดเลือกระดับโซน (เหนือ)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 : ช่วงเช้า นำทีมโดย นายชูชาติ บุ [...]

อ่านต่อ

นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมต้อนรับอดีตข้าราชการของกรมการพัฒนาชุมชม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 : นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ

นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วย นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว พร้อมด้วยคณะกรรมการอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จัดประชุมเตรียมความพร้อม ในงาน “ตามรอยครูบา จิตอาสา พัฒนาเกื้อกูลครั้งที่ 3”

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 : เวลา 09.30 น. นายชูชาติ บุญธรร [...]

อ่านต่อ

นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว และนางนงเยาว์ เทพอุโมงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ซึ่งรับผิดชอบงาน OTOP พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน/ปราชญ์สัมมาชีพชุมชน นายณรงค์ชัย ปาระโกน บ้านสหกรณ์ดำริ หมู่ที่ 7 ต. น้ำแพร่และนางจีรภา จันทร์ชื่น หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโป่ง เข้าร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561  นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพ [...]

อ่านต่อ

นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนรับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปฐมนิเทศน์ สมาชิกที่ได้รับอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 : เวลา 09.30 น.นายชูชาติ บุญธรรม [...]

อ่านต่อ

นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมเป็นวิทยากร ในเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลแม่แวน ดำเนินกิจกรรมเวทีที่ 3 “ปรับเปลี่ยนความคิด ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

วันที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวกรรณิการ์ มณี [...]

อ่านต่อ

นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมเป็นวิทยากร ในเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลแม่แวน ดำเนินกิจกรรมเวทีที่ 3 “ปรับเปลี่ยนความคิด ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

วันที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวกรรณิการ์ มณี [...]

อ่านต่อ

นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมเป็นวิทยากร ในเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลแม่แวน ดำเนินกิจกรรมเวทีที่ 3 “ปรับเปลี่ยนความคิด ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวกรรณิการ์ มณี [...]

อ่านต่อ