นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมเป็นวิทยากร ในเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลแม่แวน ดำเนินกิจกรรมเวทีที่ 3 “ปรับเปลี่ยนความคิด ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวกรรณิการ์ มณี [...]

อ่านต่อ

นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วย นายอาทิตย์ ตาลผัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเวทีประชุมชี้แจงตามโครงการ “หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”

วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายชูชาติ บุญธรรม พ [...]

อ่านต่อ

นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมเป็นวิทยากร ในเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลแม่แวน ดำเนินกิจกรรมเวทีที่ 3 “ปรับเปลี่ยนความคิด ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวกรรณิการ์ มณี [...]

อ่านต่อ

นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมเป็นวิทยากร ในเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลแม่แวน ดำเนินกิจกรรมเวทีที่ 3 “ปรับเปลี่ยนความคิด ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “

วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวกรรณิการ์ มณี [...]

อ่านต่อ

นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมเป็นวิทยากร ในเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลแม่แวน ดำเนินกิจกรรมเวทีที่ 3 “ปรับเปลี่ยนความคิด ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “

  วันที่ 23 เมษายน 2561  เวลา 08.30 น. นางสาวกรรณิ [...]

อ่านต่อ

นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว , และชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอพร้าว นำพวงหรีดร่วมแสดงความเสียใจ ต่อการจากไปของ พ่ออุ้ยแดง จันทร์ชื่น อายุ 85 ปี บิดาของนางจีรภา จันทร์ชื่น (ผู้นำ อช.) ตำบลบ้านโป่ง โดยตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น. นายชูชาติ บุญธรรม พ [...]

อ่านต่อ

นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว , และชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอพร้าว เข้าสระเกล้าดำหัว เนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง นายทรังศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว พร้อมรับพรอันเป็นมงคลจากนายอำเภอฯ ณ บ้านพักนายอำเภอพร้าว

วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. นายชูชาติ บุญธรรม พ [...]

อ่านต่อ

ชมรมอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอพร้าว สระเกล้าดำหัว เนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมรับพรอันเป็นมงคลจากพัฒนาการอำเภอฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพร้าว ชั้น 2

วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. ชมรมอาสาพัฒนาชุมชน [...]

อ่านต่อ

ทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว สระเกล้าดำหัว เนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมรับพรอันเป็นมงคลจากพัฒนาการอำเภอฯ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพร้าว

วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ทีมงานเจ้าหน้าที่พั [...]

อ่านต่อ