นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ติดตามการทำเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมเวทีที่ 1 “ปรับทุกข์ ผูกมิตร”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 : เวลา 09.00 น. นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ติดตามการทำเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมเวทีที่ 1 “ปรับทุกข์  ผูกมิตร” ในการเยี่ยมเยียนครัวเรือน เข้าใจรับทราบความทุกข์ยากและปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งค้นหาความต้องการของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม  ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านป่าไหน่      หมู่ที่ 1  ตำบลป่าไหน่  อำเภอพร้าว

(Visited 46 times, 1 visits today)