อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ Kick off เวทีที่ 1 “ปรับทุกข์ ผูกมิตร” ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอพร้าว วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมการประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯระดับตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมเวทีที่ 1 ปรับทุกข์ผูกมิตร

อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่   Kick off  เวทีที่ 1 “ปรับทุกข์ ผูกมิตร” ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  อำเภอพร้าว วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมการประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯระดับตำบล  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมเวทีที่ 1 ปรับทุกข์ผูกมิตร  ในการเยี่ยมเยียนครัวเรือน เข้าใจรับทราบความทุกข์ยากและปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งค้นหาความต้องการของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ดังนี้

1.บ้านม่วงถ้อย หมู่ที่ 7 ตำบลป่าไหน่

2.บ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำแพร่

3.บ้านแม่สายนาเลา หมู่ที่ 9 ตำบลโหล่งขอด

4.บ้านแม่พวก  หมู่ที่ 7 ตำบลแม่แวน

5.บ้านโป่ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโป่ง

อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่   ซึ่งวันนี้อำเภอพร้าว กำหนด Kick off  เวทีที่ 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร พร้อมกันจำนวน 11 หมู่บ้านในพื้นที่  11 ตำบล

(Visited 75 times, 1 visits today)